سرور های اختصاصی

 • Xeon E5-2637v2 (4x3.5GHz), 8Gb RAM, 1 x 240 Gb SSD

  $514.87 سه ماهه
  سفارش دهید
 • Xeon E5-2637v2 (4x3.5GHz), 8Gb RAM, 1 x 240 Gb SSD, 1 x 4000Gb HDD

  $626.65 سه ماهه
  سفارش دهید
 • Xeon E5-2637v2 (4x3.5GHz), 8Gb RAM, 2 x 240 Gb SSD

  $609.71 سه ماهه
  سفارش دهید
 • Xeon E5-2637v2 (4x3.5GHz), 8Gb RAM, 2 x 4000Gb HDD

  $643.59 سه ماهه
  سفارش دهید
 • Xeon E5-2637v2 (4x3.5GHz), 16Gb RAM, 1 x 240 Gb SSD

  $188.56 ماهانه
  سفارش دهید
 • Xeon E5-2637v2 (4x3.5GHz), 16Gb RAM, 2 x 240 Gb SSD

  $193.08 ماهانه
  سفارش دهید
 • 2 x E5-2697 v2 2,7GHz 12Core, 128 GB RAM, 2 x 600 GB 10K SAS + 32 IPv4 additionally [SES]

  از $337.60 ماهانه
  سفارش دهید
 • 2 x Xeon E5-2695v2 2.4GHz, 128GB RAM, 2 x 512Gb SSD

  از $316.15 ماهانه
  $316.15 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • 6 months minimal contract
 • Xeon E5-2637v2 (4x3.5GHz), 16Gb RAM, 2 x 240 Gb SSD

  $222.43 ماهانه
  سفارش دهید
 • Xeon E5-2637v2 (4x3.5GHz), 16Gb RAM, 1 x 240 Gb SSD, 1 x 4000 Gb HDD

  $228.08 ماهانه
  سفارش دهید
 • Xeon E5-2637v2 (4x3.5GHz), 16Gb RAM, 2 x 4000 Gb HDD

  $233.72 ماهانه
  سفارش دهید